Blekinge Health Arena
Forskning

Forskning

FORSKNING OCH INNOVATION är två av de viktiga delar i vår verksamhet. Både för att vi själva ska hänga med i utvecklingen och för att vi ska kunna bidra till den. Våra metoder är därför alltid baserade på evidens och erkända metoder. Hos oss finns också möjligheten att bedriva forskning och utvecklingsarbete, två exempel på det hittar du nedan!

SNAC
Den nationella äldrestudien SNAC – The Swedish National Study on Aging and Care – startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur de bäst skall tillgodoses. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov.

Blekinge Health Arenas roll i SNAC är att vi utför kroppsammansättningsmätningar med vågen InBody 720 på de personer som deltar i studien.

Mer info finns på:
http://snacsweden.wordpress.com/
http://www.ltblekinge.se/snac

MINA MEDICAL AB
Blekinge Health Arena har som en del i en klinisk studie av Aspiremetoden utfört kroppsammansättningsmätningar med vågen InBody 720 för Mina Medical AB på patienter som genomgår Aspiremetoden, som är en behandling för sjuklig övervikt.

Mer info om studien:
http://www.aspiremetoden.com/resultat.htm