Om oss
Vår bakgrund

Bakgrund

BAKGRUND TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRSÖK. Blekinge Health Arena startade med ett EU-finansierat utvecklingsprojekt och drevs i den formen mellan 1 januari 2010 och 31 december 2012. Och dessförinnan gjordes en förstudie som drog i gång 2008. Under projekttiden byggdes Testlabbet – ett av landets mest kompletta – på Rosenholm i Karlskrona. Olika koncept har utvecklats och testats, till exempel kom-igång-program för företag som vill satsa på hälsa och träning för sina medarbetare och avancerade tester för elitidrottare och motionärer med lust att utvecklas. En bakgrund som gav en bra grund att bygga vidare verksamhet på, helt enkelt!

År 2013 bildade man Blekinge Health Arena ideell förening för att driva verksamheten vidare med Blekinge Idrottsförbund som driftsansvariga för Testlabbet. Föreningen startades i samverkan mellan Karlskrona Kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Idrottsförbund och Blekinge Tekniska Högskola. Även flera företag och föreningar var under tiden medlemmar. Under 2015 inleddes sedan ett utvecklingsarbete för att hitta långvariga och hållbara former för att driva verksamheten vidare. Som ett resultat av detta lämnade man över helhetsansvaret till Blekinge Idrottsförbund i januari 2016 med målet att samla upp allt ansvar i samma organisation samt skapa möjligheter för vidare utveckling. Det är idag Blekinge Idrottsförbunds styrelse som är ytterst ansvariga för verksamheten och på plats på Blekinge Health Arena Testlabbet finns Magnus Olsson som verksamhetsansvarig.